Izdelek je bil dodan v košarico
Domov / Pravni pogoji

Pravni pogoji

Spletna trgovina BALONMANIA - www.baloni.eu

FUNFOOD, d.o.o.,

Dankovci 32a,

9202 Mačkovci

infoslo@baloni.eu

Tel: +386 25 518 800

 

Kot upravljavec z vašimi osebnimi podatki ravnamo odgovorno, skladno s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (GDPR), in nacionalno zakonodajo. Dostop do osebnih podatkov je dovoljen le pooblaščenim zaposlenim in pogodbenim obdelovalcem, v obsegu in z namenom, ki je nujno potreben za nemoteno izvajanje delovnih procesov, zagotavljanje storitev družbe in izpolnjevanje pravic in obveznosti iz sklenjenih pogodbenih razmerij s stranko. Z ustreznimi ukrepi za varnost podatkov skrbimo, da do osebnih podatkov ne dostopajo nepooblaščene osebe, ohranjamo njihovo zaupnost in celovitost ter preprečujemo njihovo izgubo, oziroma nenamerno uničenje ves čas obdelave.

 

POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov v podjetju FUNFOOD, d.o.o. je dostopna po  navadni pošti na naslov FUNFOOD, d.o.o., Dankovci 32a, 9202 Mačkovci ali po elektronski pošti na naslovu infoslo@baloni.eu.

Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, lahko s pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov sami stopijo v stik glede vseh vprašanj, povezanih z obdelavo njihovih osebnih podatkov in uresničevanjem njihovih pravic na podlagi veljavnih predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

NAMENI OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV IN PRAVNI TEMELJI

-          Podjetje FUNFOOD osebne podatke posameznikov, strank (potencialnih kupcev in kupcev) obdeluje v okviru in za namen izvajanja pogodb, tudi za namen sklenitve pogodb, v fazi pogajanj, povpraševanja posameznika in oblikovanja ponudbe, spreminjanja pogodbe in morebitnega uveljavljanja stvarnih napak ali odgovornosti iz naslova garancije pri prodajalcu. Vrste osebnih podatkov, ki se obdelujejo na tem pravnem temelju so opredeljene v pogodbah oziroma pristopnih obrazcih k splošnim pogojem, obrazcih za povpraševanje in pripravo ponudbe, ter so zožene na minimalni obseg podatkov, ki so potrebni za uresničitev namena dogovora.

-          Podjetje FUNFOOD obdeluje osebne podatke posameznikov, strank tudi na podlagi zakonskega pravnega  temelja:

 • Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma za namen posredovanja osebnih podatkov posameznikov, ki zapadejo v obveznost poročanja Uradu za preprečevanja denarja in financiranja terorizma,in na podlagi drugih mednarodnih pogodb, predpisov EU ter nacionalnih zakonov, ki od podjetja FUNFOOD terjajo, da v določenih primerih posreduje osebne podatke posameznikov državnim organom in drugim upravljavcem za izpolnjevanje svojih ali njihovih zakonskih obveznosti ali pristojnosti,
 • Zakona o varstvu osebnih podatkov: možnost izvajanja videonadzora ob in v objetkih podjetja FUNFOOD d.o.o..

V teh primerih vrste osebnih podatkov, ki se obdelujejo, določa zakon.

Podjetje FUNFOOD na podlagi privolitve posreduje strankam obvestila o ugodnostih, novostih, promocijskih in drugih aktivnostih, oz. e-novice. Prejemniki e-novic so svojo privolitev podali, ko so se prijavili na prejemanje e-novic.

UPORABNIKI OSEBNIH PODATKOV IN MOREBITNI PRENOS OSEBNIH PODATKOV V TRETJE DRŽAVE

Osebne podatke ne posredujemo drugim družbam ter jih ne prenašamo v tretje države.

PRAVICE POSAMEZNIKOV

S pisno zahtevo, poslano na naslov: FUNFOOD, d.o.o., Dankovci 32a, 9202 Mačkovci ali po elektronski pošti na naslovu infoslo@baloni.eu. lahko posameznik zahteva dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oz. omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter zahteva prenos podatkov.

Posameznik lahko dane privolitve v obdelavo osebnih kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče s pisno zahtevo, poslano na naslov: FUNFOOD, d.o.o., Dankovci 32a, 9202 Mačkovci ali po elektronski pošti na naslovu infoslo@baloni.eu. Preklic učinkuje z naslednjim dnem po njenem prejemu. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS, če meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

 ROKI HRAMBE OSEBNIH PODATKOV

FUNFOOD bo obdeloval osebne podatke v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave in dokler bo to potrebno za dosego zasledovanega cilja, če so pridobljeni na podlagi privolitve, pa bo spoštoval posameznikovo možnost njenega preklica.

Osebne podatke tako obdeluje do izpolnitve namena oziroma v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov, še posebej, ko je obdelava osebnih podatkov potrebna v okviru sklenitve oziroma izvedbe pogodbe, razen v primerih, ko je rok hrambe osebnih podatkov zapovedan z zakonom. V slednjih primerih podjetje FUNFOOD d.o.o. podatke hrani v skladu z zakonsko zapovedjo.

  Sladkor za sladkorno peno

  BARVNI SLADKOR Z OKUSOM ZA SLADKORNO PENO (6 OKUSOV x 250g) S PALČKAMI Sladkor za sladkorno pen...

  Preberi

  Kokice party set

  NOVO, NOVO, NOVO!!! Pripravili smo nov "Kokice party set" s kar petimi različnimi vrstami koruz...

  Preberi

  Tisk na balone, potiskani baloni

      Za vas izvedemo tisk na balone v naši tiskarni. Potiskamo balone tudi za podjetja. Balone...

  Preberi

  Baloni za 1 rojstni dan

  Baloni za 1. rojstni dan prav lepo dopolnijo vaše slavje ter polepšajo vaše spominske fotografije...

  Preberi